Az ÁSZÁRI KUCKÓ ÓVODA BEMUTATÁSA:

Mottónk:
„Milyen embert is akarunk formálni?
A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős,
jó ítéletű, értelmes, tettre kész,
szép célokért hevülő és áldozó embereket,
akik meg tudják érteni és élni a szépet
és nagyot minden téren,
akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,
akik megértik a dolgok összefüggéseit,
akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek,
amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon,
és jóakaraton épülhet.”
/Szent-Györgyi Albert/

Az Ászári Napköziotthonos Óvoda 1962-ben jött létre 2 csoporttal és a hozzá tartozó konyhával. Az egyre növekvő igény, a közel 100 fős gyermeklétszám hatására az 1980-as évben elkészült a 3. csoportszoba, bővítésre került a mosdó. A konyha kapacitása is 200 főzésadagra bővült. Óvodánk 2002-ben fennállásának 40. évfordulója alkalmával felvette a KUCKÓ ÓVODA nevet. A felújítási igényből fakadóan az iskolai és óvodai intézmények között - elhelyezésüket illetően - átszervezésre került sor 2003-ban. Az óvoda az iskola 3 tantermes épületét foglalta el 3 csoporttal. A bővítést, felújítást, rekonstrukciót követően 2005. december 14-én birtokba vehettük az „új” óvodát, amit azóta is igyekszünk szépíteni, fejleszteni. Felépült a tornaterem, orvosi, fejlesztő- logopédiai szoba, egyéb kiszolgáló helyiségek. Új udvari, és egyéb, benti fejlesztő játékok, játékok, eszközök, könyvek kerültek folyamatosan beszerzésre. Közben többször történt fenntartóváltás, névváltozás.

Nevünk: Ászári kuckó Óvoda. Fenntartónk: a helyi Önkormányzat. Támogatásukkal a közelmúltban napelemek kerültek a tornaterem tetejére, új kerítés, térkövezés is megvalósult az óvoda udvarán.


Személyi ellátottsága a következő:

Vezető:

 

Novák Viola

 

 Helyettes:

 

Horváthné Diffinger Erzsébet

 

Óvodapedgaógusok:

 

Bergendi Laura

 

 

Komenda Istvánné

 

 

Róthné Kiss Tünde

 

 

Somogyiné Vígh Aliz

 

Dajkák:

 

Dudinszkyné Kovács Gyöngyi

 

 

Szép Sándorné

 

 

Zséfárné Szednár Nikoletta

 

 

Kálmánné Szerencsés Ingrid (Ped. assszisztens)

 

 

 

A nevelőtestület képzettségi mutatói:

 

Képzettség

Óvodaped.főisk.

6

Ebből:

 

Fejlesztő ped.

1

Gyógypedagógus

1

Gyógyped.aszisztens

1

Szociálpedagógus

1

Vezető óv.pedagógus

1

Közoktatás vezető

2

Fentieken kívül, a testület tagjai az óvoda arculatához és a helyi nevelési programhoz igazodva a következő tanfolyamokon vettek részt:
Prevenció- a gyermek korai fejlesztésének jelentősége (1 fő),
Fejlesztés lehetősége mozgással (1 fő),
Gyermektorna (1 fő), 
Preventív gerinc (5 fő) és lábtorna (2 fő),
Intézményértékeléshez minőségbiztosításhoz kapcsolódó képzésen (4 fő)
Logopédiai tanfolyam (2 fő),
Informatikai alapismeretek (3 fő),
Tánc-mozgás (1 fő)
Kulcs a Sikeres EU pályázatokhoz (2 fő) 2006
Vizsgálóeljárás és játékos fejlesztés (2 fő) 2006
Jeles napok szerepe a XXI. sz-i gyermek életében (1 fő) 2006-2007

Számítógépes ismeretek (1fő) 2009
Pedagógiai fejlesztés Ayres módszerrel (1 fő) 2010 (előző szakember nyugdíjba vonult)
3 fő szakképzett dajka és a melegítőkonyhai kisegítő segíti a pedagógiai és nevelőmunkát.
A továbbiakban is fontosnak tartjuk az óvodapedagógusok, dajkák, konyhai dolgozó továbbképzéseken való részvételét, önképzését.


 Tárgyi feltételek:

Az épület tiszta, barátságos hangulatú. Mind méretét mind helyiségeit tekintve alkalmas helyszín az óvodai feladatok színvonalas ellátására. Önkormányzati segítséggel, pályázati támogatással, ill. saját költségvetésből a bútorzat nagy részét sikerült kicserélnünk, ill. beszereznünk. Az udvar mérete megfelelő, de felszerelése még hiányos. Ezt pályázati forrásból, az Önkormányzat, az Ászári OVI Alapítvány, segítségével, valamint költségvetési forrásból folyamatosan igyekszünk megszüntetni. A koncepciótervben szereplő eszközök közül pl. a "kötéltáncpálya" nevű játékot, 2db. rugósjátékot, lapüléses hintát, libikókát, poly-ballt csúszdákat sikerült beszereznünk. A továbbiakban is igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeket.
Egy nagyobb, többfunkciós udvari játékot szereztünk be 2011-ben az Ászári OVI Alapítvánnyal közösen.
Intézményünk a gyermekeket versenyképes kínálattal magas színvonalú szolgáltatással, várja, hogy egyéni képességeiknek, érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelően fejlődhessenek. Arra törekszünk, hogy a gyermekek biztos alapkészségek /alakítása során / birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben.
Igényeljük, hogy közvetlen partnereink véleménynyilvánítással segítsék, a nevelő - oktató munkát, a célok meghatározását; lehetőségeik szerint aktívan vegyenek részt a megvalósításban. Arra törekszünk, hogy szeretetteljes, nyugodt körülményekkel biztosítsuk a velünk kapcsolatban állók elégedettségét.
A gyermekbarát, családias légkör a gyermekek képességeinek kibontakoztatását, személyiségfejlődését segíti.
Nyitottak vagyunk a különböző adottságokkal, készségekkel, képességekkel rendelkező gyermekek fogadására, lehetőségeinkhez mérten az integrált oktatás-nevelés lehetőségét is biztosítva. Hisszük és valljuk, hogy az óvodába járó gyermekek fizikai és lelki egyensúlyának összhangja szolgálja a versenyképes, folyamatos önfejlesztés képességének megvalósulását. Az nevelő-oktató munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével, önképzésével emeljük.
Hisszük, hogy felelősséggel átgondolt céljainkat elérjük, jó hírnevünket megőrizzük.


 
Óvodánk büszkeségei:


Alapelvünk és nevelésfilozófiánk kiegészül a következő pontokkal: - esélyegyenlőség biztosítása, - hátrányos megkülönböztetés tilalma, - a hátrányos helyzet kompenzálása, - a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek figyelembevétele a döntésekben, intézkedésekben.

 


Gondolkodj egészségesen!     Helyi nevelési programunk