HÍREK A KUCKÓBÓL


Anyák napja: Óvodánkban április 29-én az Édesanyákat ünnepeltük. A gyermekek versekkel, dalokkal, saját készítésû ajándékokkal kedveskedtek az Anyukáknak, Nagymamáknak.

EKV elõadás: Május 4-én az Egészségnevelési és Környezetvédelmi Munkaközösség és a megyei ÁNTSZ közös szervezésében elõadás zajlott a Televíziózás hatása címmel. Dr. Sólymos Andrásné avatott szakértõje a témakörnek. Jól felépített, szuggesztív elõadást hallhattak a jelenlévõ óvodapedagógusok, védõnõk, szülõk. A televízió gondolkodást, véleményalkotást, értékorientációt, érzelmeket, megismerési folyamatokat befolyásoló szerepén túl, beszélt az életmódra, napirendre, a családon belüli kommunikációra, konfliktuskezelésre gyakorolt hatásairól. Ismertetett több kapcsolódó kutatási eredményt. Pozitív hatásai közül kiemelte az ismeretszerzésben betöltött szerepét, negatív hatásai közül azt, hogy a szükségesnél kevesebbet játszanak a gyermekek (ennek lélektani következményeivel naponta szembesül szülõ és pedagógus). Rossz hatással van az olvasási szokásokra. A szorongást kiváltó agresszív jelenetek elvezetnek a közömbösségig, késõbb a tolerancia teljes hiányáig, az agresszív viselkedés személyiségbe való beépüléséig.(Az erõszakos jelenetek megértése függ attól, hogy a gyermek különbséget tud-e tenni a valós és fiktív események között. Megérti-e a központi és periférikus tartalom összefüggéseit. Követni tudja-e az események folyamatát. Érzékeli-e a látott események hatását, motivációját. Megérti-e az egyes jelenetek összefüggéseit. Az érzelmi megértés idõt vesz igénybe /visszajátszás, ismétlés/.) Túl korán találkoznak a gyermekek a szexualitással. Beszûkül a fantázia, gyengül a koncentrációs képesség. Fáradttá, kialvatlanná, ingerlékennyé válik a gyermek. A mozgásigény kielégítetlensége a testi kondíció gyengüléséhez vezet. Kevesebb a tanulásra szánt idõ. Befolyásolja az életmódot (pl.: beállítódás, étkezési szokások, dohányzás, öltözködés). Viselkedés és magatartászavarhoz, a szociális kapcsolatok gyengüléséhez vezet. Súlyos felelõsség minden szülõ számára, hogy megpróbálja kivédeni ezeket a káros hatásokat. Fontos, hogy a szülõ példát mutasson, tudjon válogatni a mûsorok között. Ne "bébicsõszként", büntetõeszközként használja a televíziót. Fontos az együttes tévénézés, a látottak megbeszélése, az, hogy a gyermek kérdezhessen, választ kapjon. Biztosítson elegendõ idõt a játékra, a szorongások, félelmek "kijátszására". A közös családi programok (kirándulások, közös játék) szintén pozitívan hatnak.

Beíratás: Az óvodai beiratkozás május 2-6-ig zajlott. A 2005-2006-os nevelési évben is teljes kihasználtsággal fog mûködni intézményünk.

Bébiovi: A következõ foglalkozás, elõreláthatólag, május 17-én lesz. Szeretettel várjuk az érdeklõdõ szülõket és gyermekeiket.

Évzáró, ballagás: A középsõ és kiscsoportosok évzáró ünnepsége május 26-án, csütörtökön lesz. A kiscsoportban 15, a középsõben 15,30 órai kezdettel. A nagycsoportosok évzárója és ballagása 27-én, pénteken 15 órai kezdettel kerül megrendezésre.

Takarítási szünet: Az óvoda elõreláthatólag június 20-tól július 15-ig tart zárva. Nyitás: július 18-án.