Cél: A három egymásra épülő év során, a család munkáját folytatva, kiegészítve, elősegítsük a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését. Derűs, családias légkörben, változatos tevékenységekkel, a személyiség egészére hatva, az életkori és az egyéni sajátosságok, képességek, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, elősegítsük a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi (szomatikus), értelmi (mentális) érzelmi (emocionális) fejlődésüket, megelőzzük a potenciális tanulási zavarokat.

 

Általános feladatok:

Az óvodáskorú gyermekek egyénenként változó testi és lelki szükségleteinek maximális kielégítése.

  1. Az egészséges életmód, a helyes életvitel, a környezettudatos magatartás alakítása. Egészséges, biztonságos, harmonikus, pozitív élményeket közvetítő környezet kialakítására, amelyben a gyermek jól érzi magát, az ismereteket szinte észrevétlenül sajátítja el.
  2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. Élmény-gazdag mindennapok megteremtésével olyan gyermekek nevelése, akiket az együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség, önmaguk és egymás elfogadása, a másik iránti tisztelet és szeretet jellemez.
  3. Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. A gyermek tapasztalataira, élményvilágára építve olyan változatos tevékenységek biztosítása, melyek során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális határához. A fejlesztés legfőbb színtere a játék.
  4. Fejlesztés. Fejlesztő programunk szolgálja a rejtett és feltárt részképesség-gyengeségek, hiányosságok prevencióját, korrekcióját, fejlesztő játékok biztosításával, játékos tevékenységek segítségével.