HÍREK A KUCKÓBÓL

Az óvodai nevelési év 2009. szeptember 01-tól – 2010. augusztus 31-ig tart. Ebből a szorgalmi időszak: 2009. szeptember 01- 2010. május 31-ig. Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 6,30-tól 16,30-ig. Új gyermekek fogadása törvény szerint, folyamatosan, ahogy a 3. életévüket betöltik. Szünetek időtartama: téli szünet: 2009. december 23 - 2010. január 03-ig,
nyári takarítási szünet: 2009. június 16 – július 13-ig  (hagyományoknak megfelelően az iskolai évzáróhoz igazodva).  Az iskolai őszi- tavaszi szünet idején, nyitva tartás, csoportalakítás a szülők igénye szerint.  Felmérése írásban (Nyitva tartás: 10 fő felett)
Létszámok, személyi és tárgyi feltételek:
- Szeptember 01-én 80 fővel kezdtük a nevelési évet. 22 kiscsoportos, 28 középsős és 30 nagycsoportos gyermekkel. A kicsik várható létszáma október elején 24 fő, decemberig 28 fő, a nevelési év végéig 30 fő. Ez megfelel a férőhelyek számának (90 fő) és az engedélyezett maximális csoportlétszámoknak (30-30-30 fő) A helyi képviselőtestület és a fenntartó hozzájárulásával a törvény által előírt, és a létszámok miatt is nélkülözhetetlen 6. óvodapedagógus és a konyhai kisegítő alkalmazása megoldódott.
- Nyár folyamán az OVI alapítvány támogatásával sikerült, árnyékolókat, több új játékot, fejlesztő játékot, vizuális eszközt, könyvet vásárolnunk. (130 E Ft értékben) Saját költségvetésből 140 E Ft-ot költöttünk edényekre, játéktároló dobozokra, porszívóra. Pályázaton könyvekre 60 E Ft-ot nyertünk, amely szintén felhasználásra került. Vannak köztük olyan kiadványok is, amelyek szülők nevelési gondjainak megoldásához adnak segítséget, ezek az óvodából „kikölcsönözhetők”. Köszönjük a szülőknek az új terítőket. Külön is Zséfár Krisztinának, Sabla Mónikának az anyag beszerzését, Menyhárt Melindának a megvarrását. Az udvaron ideköltözésünk óta folyamatosan igyekeztünk bővíteni a játékok számát. Ehhez pályázati támogatást, alapítványi segítséget és saját forrást is felhasználtunk. Sajnos, az uniós szabványnak való megfelelés és az ezt igazoló papírok nagyon megdrágították ezeket a játékokat. Pályázathoz kapcsolódó szabályok miatt nem telepíthettünk a nyár folyamán újat  az udvarra. Arra kaptunk engedélyt, hogy a szabványnak nem megfelelő eszközöket eltávolíthassuk. Ez részben megtörtént. Túl vagyunk az ellenőrzésen is, amely pozitív eredménnyel zárult. Folyamatban vannak a szükséges felújítások.
Pedagógiai, nevelési szempontból legfontosabb feladatunk, hogy érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkört biztosítsunk. Ez az alap a testi, szociális és értelmi képességek egyénre és korra szabott alakításának, fejlesztésének. Ezt életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekkel valósítjuk meg, kiemelt szerepet biztosítva a játéknak. Így közvetítjük az életkornak megfelelő műveltségtartalmakat. Ehhez igyekszünk megfelelő tárgyi és személyi feltételeket biztosítani.  A középső csoportban a vizuális nevelés a kiemelt terület. A kiscsoportban a mozgás, a ritmus, a tánc. A nevelési év legfőbb feladata számukra a beszoktatás, az óvodai élet szokásainak megtanítása. A nagycsoportban legfontosabb feladat az iskolai életre való felkészítés. A csoport sajátossága a részképességzavarok megelőzése, kiszűrése, a kiscsoportos és az egyéni fejlesztő foglalkozások. Fontos feladatunk a gyermekek egyéni sajátosságainak megismerése, és az erre való építés a nevelés- fejlesztés során, az esélyegyenlőség biztosítása, a kompenzáció, az egészséges életmódra és környezettudatos magatartásra nevelés.
Napirendünk a következők szerint alakul: gyülekezés 6,30-8,30-ig. Ez idő alatt szabad játék, és egyéni foglalkozások zajlanak. Mindennapos testnevelés előzi meg a tízórait. Hangsúlyozom, hogy tízórait adunk és nem reggelit. Tisztálkodás után a foglalkozások kezdődnek. A matematika, mese-vers, környezetismeret, ének-zene, vizuális nevelés, testnevelés anyagát éves tervben rögzítik az óvodapedagógusok, ez kéthetes ill. havi bontásban kerül részletezésre, feldolgozásra. Folyamatosan figyelemmel kísérjük, rögzítjük a gyermekek fejlődését is. A foglalkozásokat játék, udvari játék vagy séta majd tisztálkodás, ebédelés követi. Kiscsoportban önkiszolgálás, középső és nagycsoportban naposi rendszerrel ebédeltetünk. Tisztálkodás, fogmosás, átöltözés pizsamába, mese, pihenés zajlik 14, 30-ig. csak ekkor kezdődhet a felkelés, öltözés, tisztálkodás, uzsonnázás. Szabad játék, egyéni és kiscsoportos foglalkozások a hazaindulás időpontjáig.
Eddig lezajlott, folyamatos és az őszi időszak tervezett fontosabb programjaink:
08-án, Bébiovi keretében tartottuk a hagyományos Anyatejes napot. 09-én volt tanévnyitó szülői értekezletünk. 10-én és 11-én a nagycsoportosok dyslexia prevenciós és logopédiai vizsgálata zajlott. 24 fővel indult ez évben a néptánccsoportunk, melyet továbbra is Saci néni vezet. Nagy Csaba tartja a jelentkező gyermekeknek a gyermekfutball foglalkozásokat.
A nagycsoportosok úszását, az OVI Alapítvány ez évben is összesen 50 E Ft-tal támogatja, így a szülőknek kevesebbet kell befizetni. Helyszíne a Kincsem Hotel, az oktató Betti néni. A gyerekek két csoportba osztva vesznek részt a foglalkozásokon. Megkönnyíti a lebonyolítást, hogy a közlekedés iskolabusszal történik.

Megkezdődtek a logopédiai és az egyéni fejlesztő foglalkozások a kiszűrt gyermekekkel.

Folyamatos ayres terápiás eszközeink használata.
Továbbra is működik Bébiovink, és két munkaközösségünk Helyi szinten a vizuális, melynek vezetője Matics Sándorné. Az Egészség és Környezetvédelmi Munkaközösség a négy társult óvodát fogja össze. Ennek vezetője Komenda Istvánné, Melinda óvó néni
Október 02-án az állatok világnapja alkalmából „Nálatok laknak-e állatok” címmel kisállat kiállítás volt az óvoda aulájában 14,30-tól 16,30-ig.
A Benedek Elek évforduló kapcsán könyvtárlátogatással, mesehallgatással, mesemondással ünnepeltük a „mese napját”.
Október 22-én lesz hagyományos nyárbúcsúztató ünnepségünk. Az őszi időszakra terveztük a Kincsesláda Bábszínház első előadását.
Köszönjük a szülők együttműködést az egészségnapok szervezésében. Minden szerdán 1-1 db gyümölcsöt vagy zöldségfélét hoztak a gyerekek. Ezt szeretnénk a továbbiakban is folytatni.
Tekintettel az előírásokra és a járványveszélyre, kérjük, senki ne hozza óvodába lázasan, betegen, begyógyszerezve a gyermekét. Fokozott óvatosságra van szükség. Ilyen zárt közösségekben rendkívül gyorsan terjedhet a fertőzés a gyerekek között.  Megkaptuk az ÁNTSZ utasításait, javaslatait, amennyire lehetséges, megtettük a szükséges lépéseket a megelőzéshez, ill. felkészültünk a járvány esetén szükséges teendőkre. A szülők is írásos tájékoztatót kaptak. Betegséget követően csak orvosi igazolással fogadjuk az érkező gyermekeket.
A hiányzásokról továbbra is kérjük a szülők értesítését, reggel 8 óráig.
Ez évben is folyamatosan gyűjtjük a papírhulladékot. Kérjük, aki teheti, a sajátját juttassa el óvodánkba!
Köszönöm figyelmüket.
Elérhetőségeink:
Telefon/fax:34/352-334
E-mail: kucko.ovi@kuckoovi.hu
Weblapunk: www.kuckoovi.hu

Ászár, 2008. 09. 29

Róthné Kiss Tünde
tagintézmény-vezető