HÍREK A KUCKÓBÓL

Nagy esemény helyszíne volt április 11-én óvodánk.  
Vithalm Antalné, Éva óvó nénit köszöntöttük nyugdíjba vonulása alkalmából. Az ünnepségen részt vettek a helyi és a társult intézményben dolgozó kollégák; a régi munkatársak, akik e 39 évet felölelő pályafutás első éveinek lehettek tanúi; a volt Pedagógiai Intézet képviselői; a környező óvodák vezetői; a falu vezetésének képviselői.
A legszebb búcsúszavak a három helyi óvodáscsoportot, és a sok-sok régi kis óvodást képviselő gyermekek szájából hangzottak el. A kollégák nevében elmondott köszönő, köszöntő szavak kitértek e kiemelkedő pedagóguspálya néhány fontos állomására.
Éva óvó néni 1969-ben helyezkedett el az ászári óvodában. Ekkor kapta megbízását az intézmény vezetésére is. Munkáját mind óvónőként, mind vezetőként mindig odaadással, igyekezettel végezte. Igazi Pedagógus, aki számára a munka hivatást, szolgálatot jelent. A Soproni Felsőfokú Óvónőképző Intézetben szerzett diplomája mellé 1978-ban pedagógia szakos tanári végzettséget szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 1999-ben szakvizsgázott a Budapesti Tanítóképzőben. Feladatköréhez és az óvoda helyi nevelési programjához illeszkedően állandóan bővítette, rendszerezte tudását.  Kollégáit, beosztottait is folyamatosan ösztönözte ismereteik bővítésére, és a megszerzett tudás továbbadására, felhasználására.
Mellékfoglalkozásként 1974-1975-ben járási óvodai felügyelő, 1985-től 1993-ig pedagógusként a Nevelési Tanácsadó munkatársa Kisbéren. 1992-től sajnálatos megszűnéséig a Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadója, 1996-tól országos közoktatási szakértő. Munkájában minden szinten igyekezett a jó kapcsolat kialakítására, az együttműködésre.
Több szakmai rendezvényt, továbbképzést szervezett, vezetett le a kistérség óvodapedagógusainak, az érdeklődőknek Kisbéren, később Ászáron. Gyakran szembesült szervezési feladatokkal. Mindig szívesen végezte az ilyen jellegű tevékenységeket. Néhány példa: Óvodavezetői Munkaközösség vezetése, Óvodapedagógiai Napok szervezése, OVI Alapítvány létrehozása, Óvodások Táncos Találkozója, Óvodások Bábos Találkozója, felmérések, Helyi Nevelési Programok szakértői elemzése. Munkásságáért 1996-ban Kisbér város Pedagógiai Díját vehette át.
2005-től a társult óvodák vezetője. Sikerült jól összefognia, összekovácsolnia ezt a kis közösséget. A mindennapi munka összehangolása mellett Művészeti Munkaközösség létrehozásával, új és közös programokkal sikerült emelni a szakmai színvonalat mind a négy óvodában.
Fenti gondolatokat erősítették a Pedagógiai Intézet képviseletében megjelent Rabi Ferencné és Adler Józsefné által elmondottak is.
A Kerékteleki Dalkör képviselői gyönyörű műsorral kedveskedtek az ünnepeltnek.
Az érintett előtt az utolsó pillanatig sikerült titokban tartanunk, hogy részére
Dr. Hiller István a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott.
Az emlékérmet Dr. Árvai Lajos és Dr. Mikolasek Sándor, Ászár község polgármestere és jegyzője adták át az ünnepeltnek. Az Önkormányzat és a település lakóinak nevében kifejezték jókívánságaikat és megköszönték több évtizedes fáradtságos, hittel, odaadással végzett munkáját.